Biokinergisk behandling

Biokinergi, vad är det? 

 

Biokinergi (från grekiska bio=liv, kine=rörelse och energia=energi) är en manuell, mycket skonsam och mjuk behandlingsteknik. Den utövas av massörer – sjukgymnaster som har genomgått en kompletterande fortbildning vid CERB (Centrum för utbildning och forskning inom biokinergi) i Frankrike.

 

Biokinergin använder sig av följande tekniker genom att:

 

•normalisera det traditionella kinesiska energisystemet via de reglerande hudpunkterna

•lösa spänningar i muskler och bindväv

•avlägsna mikroblockeringar i lederna.

 

 

Biokinergins grundprinciper:

 

Biokinergins mål är inte bara att behandla symtomen, utan att finna roten till det onda. Kroppen är en helhet, och bristande balans kan yttra sig som symtom mycket långt från källan.

 

Det är viktigt att förstå att sjukdom inte är en slump. Den uppstår genom att obalans inträffar på flera ställen. Det är viktigt att behandla alla punkter med bristande jämvikt samtidigt om man vill göra snabba, effektiva och långsiktiga insatser.

 

Kroppen har en förbluffande förmåga att minnas. Den bevarar faktiskt spår av alla våra trauman (fall, repetitiva rörelser, felaktig belastning, emotionella chocker, utmattning, stress) i form av energetiska spänningar, blockeringar och obalans (biologisk, metabolisk). Till en början kompenserar och anpassar sig organismen, men så småningom multipliceras störningarna. Till slut rubbar de ledernas funktion genom att störa organens aktivitet och åstadkomma förträngningar i blodkärl och nerver.

 

Eftersom blodomloppet och nervimpulserna inte längre fungerar på rätt sätt uppstår biologiska rubbningar, inflammation i vävnader och tillstånd med värk (tendinit, artrit, gastrit, kolit ...). Detta kan leda till långsamt fortskridande vävnadsundergång.

 

Syftet med biokinergisk behandling är alltså att återge kroppen dess optimala förmåga genom att reparera funktionen i alla system (rörelsernas, inälvornas, kärlens, nervernas, hormonernas …), vilket sker genom att områden med spänning och blockering mjukas upp för att återge vävnaderna deras spänst och frigöra bland annat nervernas ledningsförmåga och kärlens genomströmning. Biokinergin verkar i första hand genom reflexsystemet.

 

 

Vävnadsvindlingar: 

 

Behandlingen grundar sig på att terapeuten letar efter en vävnadsreaktion som har uppstått på grund av störningar i kroppens olika organ.

Dessa reaktioner eller yttringar, vare sig de kommer av spänningar i muskler, ledband och senhinnor eller av störningar i det kinesiska energetiska systemet, lämnar avtryck i bindväven som utgör organismens stomme och avslöjar sig i huden som ”spiralformade vävnadsvindlingar”, möjliga att spåras upp av en tränad och skicklig hand.

 

Upptäckten av dessa vävnadsvindlingar och hur man kan använda sig av dem är biokinergins specifika kännetecken.

 

 

En behandling i biokinergi: 

 

En behandling i biokinergi varar omkring en timme. Den börjar med en noggrann intervju. Därefter ”läser” specialisten din kropp för att hitta vävnadsvindlingarna så att behandlingen med att återställa harmonin i kroppen kan påbörjas.

Specialisten i biokinergi ser den mänskliga organismen som en helhet och ger därför varje vävnadsvindling en terapi som är välanpassad för de besvär man har påträffat.

 

Tekniken är mjuk.

 

 

Indikationer:

 

•välbefinnande och bättre fysiska och psykiska prestationer

•migrän, värk och funktionella sjukdomar i skelettet, lederna och de inre organen…

•psyke: stress, ångest, sömnlöshet, beteendestörningar…

•sport: återhämtning, träning

 

 

Slutsats:

 

Biokinergin betraktar människan holistiskt i sin helhet: fysiskt, energetiskt och psykiskt.

Målet för en behandling är att finna ursprunget till sjukdomen och inte att godtyckligt gömma undan symtomet.

Därför använder sig biokinergin av kroppens förmåga till självläkning för att mjuka upp vävnaderna och återställa balansen. När det som hindrar kroppen från att fungera optimalt har avlägsnats kan den själv återfinna balansen. Det är därför som effekten av en behandling ibland inte märks förrän några dagar senare.

 

75 min 670 kr