Osteopatisk behandling

Definition av osteopati

 

En välbeprövad och naturlig terapi.

 

Osteopati är en behandlingsform ägnad åt att fastställa och behandla rörelseinskränkningar som kan drabba alla strukturer i kroppen.

Alla förluster av rörlighet i leder, muskler, ledband och inre organ kan framkalla obalans och därmed ohälsa. En osteopat har gedigna kunskaper i anatomi, och osteopatin utgår från att kroppen har förmåga att själv komma i jämvikt.

 

 

Osteopatin bygger på tre grundläggande koncept:

 

•handen, redskap för analys och behandling

•synen på individen som en helhet

•principen om vävnader i balans.

 

Specialisten i osteopati måste ha särskild kompetens, grundliga kunskaper om hur människans kropp fungerar och om hur dess olika system interagerar och samverkar.

Genom osteopati kan många fysiska besvär förebyggas och behandlas. Dessutom uppnås resultat på det icke somatiska planet för nerver, psyke och funktionella besvär. Varje individ får hjälp att ansvarsfullt och självständigt förvalta sitt ”livskapital” för välbefinnande i det dagliga livet.

 

 

Orsaken till symtomen avslöjas genom den specifika osteopatiska diagnosen:

 

Efter samtal och noggrann analys av patientens röntgenbilder och biologiska provsvar fastställer osteopaten exakt vilka indikationer och kontraindikationer som finns för behandlingen.

Med hjälp av specifika manuella tester och palpation undersöker osteopaten kroppen för att upptäcka zoner med rörelserestriktioner som kan påverka hälsan. Osteopatens händer letar efter, finner och återställer harmonin i alla strukturer som har fått störningar i sin rörlighet.

 

 

Osteopati i alla livets åldrar:

 

Ostepaten väljer den mest välanpassade och bekväma tekniken för varje patient med tanke på ålder, kroppsbyggnad och den kroppszon som ska korrigeras.

 

 

Behandling från topp till tå:

 

Osteopaten tar sig an kroppens stora system:

 

•skelettet och rörelseapparaten: stukningar, tendinit, smärtor i rygg, revben och hals, periarthritis humeroscapularis (frozen shoulder), ledvärk, skolios, pubalgi, koxalgi, värk i käken.

•nervsystemet: cervikobrakial och interkostal neuralgi, neuralgi i ansiktet, C2 neuralgi (Arnolds neuralgi), kruralgi, ischias…

•hjärt- och kärlsystemet: cirkulationsproblem i benen, venstas, hemorroider, hjärtklappning, förträngning…

•matsmältningssystemet: väderspänning, diafragmabråck, gasbildning, besvär från lever och galla, kolit, förstoppning, enteroptos, matsmältningssvårigheter, gastrit, ökad magsyra…

•systemen för öron, näsa, hals och andning: rinit, sinusit, yrsel, tinnitus, huvudvärk, migrän, bronkit, astma, bronkiolit…

•neurovegetativa systemet: depressionstillstånd, hypernervositet, ångest, stress, sömnbesvär, muskelkramper (tetani)…

•sviter av kroppsskador: frakturer, stukningar, fall, trafikolyckor.

 

 

Profylax borgar för hälsa:

 

Tidigare fysiska och psykiska trauman som får gå förbi obemärkta kan orsaka smärtsamma följder till och med flera år efteråt. Osteopatens budskap är att vi alla är ansvariga för vårt eget hälsokapital och att detta kan skyddas genom regelbunden osteopatisk uppföljning.

 

 

Slutsats:

 

Osteopati är konsten att manuellt diagnostisera och behandla funktionsrubbningar i våra vävnaders mikrorörlighet. Obehandlade kan dessa rubbningar verka störande på vår hälsa.

 

75 min 670 kr